ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 W KOSZALINIE


 

 

 

Pracownia Diagnostyki Pojazdów Samochodowych

 Materiały dydaktyczne

Tylko do użytku wewnętrznego

mgr Krzysztof Bielicki


DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
 WTRYSKU BENZYNY TYPU D-JETRONIC

OPEL ASTRA 1.4

SILNIK  C14NZ - panel symulacyjny

 


Elektromagnetyczny zawór wtryskowy (wtryskiwacz)

1. Pomiar rezystancji cewki wtryskiwacza

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Rozłączyć wtyczkę wtryskiwacza
 • Zmierzyć oporność pomiędzy stykami wtryskiwacza

 

Dane techniczne

mierzony parametr wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Rezystancja 1,4 - 2 Ω    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pomiar napięcia zasilania

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Rozłączyć wtyczkę wtryskiwacza
 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie ON
 • Zmierzyć napięcie między stykiem wtyczki a masą
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Napięcie B(czarny)
 i masa
Napięcie akumulatora    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kontrola sygnału z ECU (Jednostki sterującej)

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Rozłączyć wtyczkę wtryskiwacza
 • Podłączyć diodę LED (12 V) pod styki wtyczki
 • Włączyć na chwilę rozrusznik
 • Sprawdzić czy błyska dioda LED

 

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce stan diody LED wnioski
Napięcie B (czarny) na(+) diody LED
A (niebieski) na (-)
Błyski  


Czujnik ciśnienia bezwzględnego (MAP sensor)

 

1. Ocenić stan przewodu podciśnieniowego dochodzącego do czujnika (zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia mechaniczne, zgniecenia i nieszczelności)

2. Kontrola napięcia zasilania czujnika

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Rozłączyć wtyczkę czujnika
 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie ON
 • Zmierzyć napięcie pomiędzy stykiem wtyczki a masą
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Napięcie C i masa 5 V    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kontrola działania czujnika z wykorzystaniem pompki podciśnieniowej

      Pomiar napięcia wyjściowego przy zadanym podciśnieniu

 • Nie rozłączać wtyczki od czujnika
 • Podłączyć woltomierz pod styk czujnika i masę
 • Zmierzyć napięcie pomiędzy stykiem czujnika i masą
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość zmierzona wnioski
Napięcie przy zadanym podciśnieniu B i masa
wartość żądana
0.2 Bar 3.2 V ÷ 3.7 V    
0.4 bar 2.1 V ÷ 2.6 V    
0.6 Bar 1.0 V ÷ 1.5 V    

Czujnik  położenia przepustnicy (TPS)

1.Kontrola napięcia zasilania

 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie OFF
 • Rozłączyć wtyczkę czujnika
 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie ON
 • Zmierzyć napięcie pomiędzy stykami wtyczki
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Napięcie A i B 5 V    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kontrola napięcia sygnału wyjściowego

 • Nie rozłączać wtyczki czujnika
 • Podłączyć końcówki pomiarowe multimetru do styków czujnika
 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie ON
 • Zmierzyć napięcie pomiędzy stykami wtyczki
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość zmierzona wnioski
Napięcie przy zadanym położeniu przepustnicy B i C
wartość żądana

Całkowicie zamknięta

0.3 V ÷ 1.1 V    

Całkowicie otwarta

4.2 V ÷ 4.5 V    


Czujnik położenia wału korbowego

1. Kontrola napięcia zasilania czujnika

 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie OFF
 • Odłączyć wtyczkę od rozdzielacza zapłonu
 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie ON
 • Zmierzyć napięcie na zaciskach wtyczki
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Napięcie 1 (czarno/żółty)
i 3 (brązowy)
Napięcie akumulatora    
2 (niebiesko/czarny)
i 3 (brązowy)
≈ 11,5 V    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kontrola impulsów z czujnika za pomocą diody LED

Uwaga:  Dokonując pomiaru w realnych warunkach, należy rozłączyć wtyczkę od wtryskiwacza aby zapobiec ewentualnemu zatruciu katalizatora poprzez zalanie nie spalonym paliwem. Można w zamian wyciągnąć bezpiecznik F2 od pompy paliwa.

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Nie rozłączać wtyczki od rozdzielacza zapłonu
 • Podłączyć diodę LED (12 V) do zacisków od strony przewodów: (+) LED  na zacisk 2
 • Pokręcić chwilowo rozrusznikiem
 • Sprawdzić czy błyska dioda LED

              

 


Cewka wysokiego napięcia

1. Kontrola napięcia zasilania

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Odłączyć wtyczkę od cewki zapłonowej
 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie ON
 • Sprawdzić napięcie pomiędzy zaciskiem 15 wtyczki a masą
   

  Dane techniczne

  mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
  Napięcie 15 i masa ≈ 12 V    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kontrola rezystancji uzwojenia pierwotnego i wtórnego cewki WN

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Odłączyć wtyczkę od cewki zapłonowej
 • Odłączyć przewód wysokiego napięcia od cewki zapłonowej
 • Zmierzyć oporność pomiędzy zaciskami cewki wysokiego napięcia

 

Uzwojenie pierwotne
Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Rezystancja 1 i 15 0,5 Ω – 1.5 Ω    

 

Uzwojenie wtórne
Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Rezystancja 1 i zacisk WN (wysokiego napięcia) 3 KΩ ÷ 8  KΩ    

 


Moduł zapłonowy

1. Kontrola napięcia zasilania

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Odłączyć wtyczkę od modułu zapłonowego
 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie ON
 • Zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem wtyczki a masą
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Napięcie 3 i masa Napięcie akumulatora    

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Kontrola impulsów zapłonowych

Uwaga: Dokonując pomiaru w realnych warunkach należy rozłączyć wtczkę od wtryskiwacza (można w zamian wyciągnąć bezpiecznik F2 od pompy paliwa)

 • Ustawić wyłącznik zapłonu w położenie OFF
 • Odłączyć wtyczkę od modułu zapłonowego
 • Podłączyć diodę LED pomiędzy styki wtyczki
 • Uruchomić na chwilę rozrusznik
 • Sprawdzić czy błyska dioda LED
 • Jeżeli dioda nie błyska, sprawdzić czujnik położenia wału korbowego w rozdzielaczu zapłonu
   

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Napięcie 2 na (-) LED ;  4 na (+) LED Napięcie akumulatora    

      


Czujnik temperatury cieczy chłodzącej

1. Kontrola oporności czujnika przy różnych temperaturach

 • Wykręcić czujnik z silnika
 • Podgrzewać w naczyniu i mierzyć oporność w odpowiednich temperaturach

 

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość zmierzona wnioski
Rezystancja przy określonej temperaturze Pomiędzy dwoma stykami czujnika
wartość żądana

20ºC

≈ 2950 Ω

   

40ºC

≈ 1450 Ω

   

70ºC

≈ 500 Ω

   

100ºC

≈ 320 Ω

   


Stycznik (silnik krokowy) biegu jałowego

1.Pomiar rezystancji cewek silnika

 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie OFF
 • Rozłączyć wtyczkę silnika krokowego
 • Zmierzyć oporność pomiędzy stykami silnika

 

Dane techniczne

mierzony parametr styki we wtyczce wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Rezystancja A i B 50 Ω ÷ 65 Ω    
C i D 50 Ω ÷ 65 Ω    

 


Rezystor oktanowy

1. Pomiar rezystancji pomiędzy stykami wtyczki

 • Ustawić włącznik zapłonu w położenie OFF
 • Wyciągnąć wtyczkę kodującą
 • Zmierzyć oporność na zaciskach wtyczki

(czarna wtyczka)  Dane techniczne

mierzony parametr styki rezystora wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Rezystancja B i C 91 Oktan 0 Ω    
A i B 95 Oktan 220 Ω    


 

(żółta wtyczka)  Dane techniczne

mierzony parametr styki rezystora wartość żądana wartość zmierzona wnioski
Rezystancja B i C 91 Oktan 0 Ω    
A i B 95 Oktan 2.2 KΩ